bg

מערכת למכירת כרטיסים אונליין

תרבות, מוסיקה ואירועים - הכול מתחיל כאן! אנו מספקים לך פלטפורמה חכמה ואינטואיטיבית למכירת כרטיסים, שניתן להתאימה בהתאם לצרכים שלך.

טבלת אגרות
ועמלות

טבלת אגרות ועמלות לפלטפורמה לאירועים:

עלות שם אגרה \ עמלה
עלות שעה לפיתוח של מתכנת: 32 אירו לשעה פיתוח נוסף שאינו נכלל בפונקציונליות הנוכחית של הפלטפורמה*
עלות שעה לפיתוח של מנהל מערכת: 40 אירו לשעה פיתוח נוסף שאינו נכלל בפונקציונליות הנוכחית של הפלטפורמה *
עלות שעה של עובד החברה: 32 אירו לשעה כתיבת מפרט טכני בהתאם לדרישת הלקוח *
100 אירו ייצוא מסד נתונים *
30 אירו לטופס הוצאת אישור לצד ג' על משך הסכם התקשרות, אירועים נוכחיים וכו' *
15 אירו זיהוי תשלום של לקוח ללא ציון מס' סידורי המשתנה בהעברה בהתאם לכל הסכם התקשרות *
50 אירו אי-דיווח על שינוי פרטי התשלום של הלקוח
25 אירו דמי טיפול אדמיניסטרטיביים לעיבוד תשלום באמצעות העברה בנקאית *
100 אירו בגין איחור בתשלום דמי שכירות עבור הפלטפורמה *
100 אירו בגין איחור בתשלום עלויות נוספות עבור פיתוח *
200 אירו הוצאת פלטפורמה מארכיון *
לא ניתן לשחזור אובדן האתר עקב אי תשלום  *
30 אירו שחזור גישה לפלטפורמה *
300 אירו שינוי תוכנית התמחור *
עלות שעה של עובד החברה: 32 אירו לשעה הדרכת משתמשים בפלטפורמה *
עלות שעה של עובד החברה: 32 אירו לשעה + 50% עבור כל שעת עבודה תמיכה מחוץ לשעות העבודה *

 

הסבר:

פיתוח נוסף שאינו נכלל בפונקציונליות הנוכחית של הפלטפורמה: זה אומר שהחברה יכולה לספק שירותים לפיתוח פונקציות או יכולות נוספות לפלטפורמה, שאינן כלולות בפונקצינליות הנוכחית שלה. עלות עבודות אלו מחושבת לפי שעה, בהתאם לתעריפם של מתכנתי החברה.

כתיבת מפרט טכני בהתאם לדרישת הלקוח: זה אומר שהחברה יכולה לספק שירותים לכתיבת מפרט טכני לפיתוח פונקציות או יכולות נוספות לפלטפורמה. עלות עבודות אלו מחושבת לפי שעה, בהתאם לתעריפם של עובדי החברה.

ייצוא מסד נתונים: החברה יכולה לספק למשכיר ייצוא של מסד הנתונים בפורמט CSV או JSON לפי בקשת המשכיר או עם סיום התקשרות עם החברה.

הוצאת אישור על משך החוזה \ פעילויות: זה אומר שהחברה יכולה להנפיק למשכיר מסמך, עבור צד ג' המאשר את משך תוקף הסכם השכרת הפלטפורמה או הפעילויות הנוכחיות בפלטפורמה

 

זיהוי תשלום של לקוח ללא מס' סידורי בהעברה: זה אומר שהחברה יכולה לגבות תשלום נוסף במקרה שהמשכיר לא ציין את מס' הסידורי בתשלום העברה בנקאית, אשר מופיע בכל חשבונית מס' או הסכם התקשרות. המס' הסידורי המשתנה הוא מזהה תשלום ייחודי המאפשר לחברה לזהות את התשלום ולשייך אותו למשכיר ספציפי.

אי-דיווח על שינוי פרטי התשלום של הלקוח: זה אומר שהחברה יכולה לגבות תשלום נוסף במקרה שהמשכיר לא יעיד לחברה על שינוי פרטי התשלום שלו. זה נחוץ כדי שהחברה תוכל לקבל תשלומים מהמשכיר בזמן.

דמי טיפול אדמיניסטרטיביים לעיבוד תשלום באמצעות העברה בנקאית: החברה יכולה לגבות תשלום נוסף אם המשכיר מבצע תשלום באמצעות העברה בנקאית. כלל זה חל אם:

  • התשלום לא סוכם מראש בחוזה;
  • התשלום הוא אמצעי תשלום זמין במדינה שבו המשכיר מספק את השירות;
  • התשלום לא בוצע באמצעות שיטות תשלום אחרות הזמינות בחברה.

דמי שכירות עבור הפלטפורמה: במקרה של איחור בתשלום דמי השכירות, החברה יכולה לגבות תשלום נוסף

עלויות נוספות עבור פיתוח: במקרה של איחור בתשלום עלויות נוספות עבור פיתוח, החברה יכולה לגבות תשלום נוסף.

ארכיון הפלטפורמה: אם המשכיר לא ישלם את עלות השכירות החודשית עבור הפלטפורמה בתוך 30 יום מיום בקשת החברה, החברה יכולה לארכיב את הפלטפורמה.

אובדן האתר: אם המשכיר לא ישלם את עלות השכירות החודשית עבור הפלטפורמה בתוך 60 יום מיום שליחת ההודעה הראשונה, האתר יאבד ללא אפשרות לשחזור.

שחזור גישה לפלטפורמה: אם המשכיר איבד גישה לפלטפורמה באשמת עצמו, החברה יכולה לגבות תשלום עבור השחזור.

שינוי תוכנית תעריף: אם המשכיר רוצה לשנות את סוג תוכנית התמחור, החברה יכולה לגבות תשלום עבור השינוי.

הדרכת משתמשים בפלטפורמה: עם חיבור לפלטפורמה, החברה מספקת הדרכה על הפונקציונליות שלה במהלך החודש הראשון. זה יכול להיות קבוצה של עובדים או עובד אחד שנבחר, אשר יהיה אחראי לאחר מכן. לאחר מכן, החברה יכולה להציע שירותי הדרכה נוספים למשתמשים. עלות ההדרכה נקבעת על בסיס שכר השעה של עובד החברה.

תמיכה מחוץ לשעות העבודה: החברה יכולה לספק תמיכה למשתמשים בפלטפורמה מחוץ לשעות העבודה. במקרה זה, החברה יכולה לגבות תשלום נוסף.

 

מחירים אלו אינם כוללים מע"מ.

EventoBotשומרת על הזכות לשנות את המחירים והעמלות המצוינים, והנתונים הם חלק בלתי נפרד מהחוזה.

המחירים והעמלות תקפים החל מ-01.01.2022

הצעד הראשון -
קבלו יעוץ
מהמומחים שלנו

אחרי שנים רבות בשוק אנו משוכנעים שפתרונות אוניברסליים שקיימים לא נותנים מענה גמיש מספיק כדי להתאים למפיקים ומפיצים בתחום הבידור. לכן הצוות שלנו נפגש אתכם ובודק את הצרכים של העסק שלכם כדי להתאים את הפלטפורמה אליכם באופן שיחסוך זמן וכסף. אנו יודעים שזהו מתכון להצלחה של הלקוח – וזו הרי המטרה שלנו.

רוצים לדבר איתנו? לחצו כאן
img להדגמה
דילוג לתוכן